Naléhavé stavy v pneumologii

Naléhavé stavy v pneumologii

Maxdorf, 1. vydání, 2008

V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, resp. hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto vývoje je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů. Naléhavé stavy tak představují mimořádně obtížnou situaci se značným rizikem chyby, resp. postupu non lege artis. Přitom právě na lékařích mimo jednotky intenzivní péče obvykle závisí osud pacienta do té doby, než je na specializované oddělení přijat. Cílem publikace je poskytnout lékařům v klinické praxi konkrétní odpovědi na otázky týkající se diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby většiny často se vyskytujících náhlých stavů v pneumologii, včetně toho, jak některým náhlým stavům předcházet.

Kniha je určena pneumologům, lékařům na JIP, nemocničním a ambulantním specialistům.

Detail
kat. č.: 104347
ISBN-13: 978-80-7345-158-5
jazyk: český
stran: 520
vazba: vázaná
rozměry: 155x230 mm
barva: černobílá
Cena: 795,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: