Nosokomiální mykózy

Nosokomiální mykózy

Karolinum, 1. vydání, 2003

Autorka popisuje zdroje mykotické infekce na různých odděleních nemocnic, rizikové faktory, které podmiňují vývoj mykóz u hospitalizovaných pacientů, klinický obraz těchto onemocnění i taxonomii původců.
Obsah:
Úvod

Méně obvyklí původci nosokomiálních mykóz

Fungémie, fungurie - kandidémie - kandidurie

Nosokomiální mykózy v geriatrii

Nosokomiální infekce u AIDS pacientů

Nosokomiální mykózy v onko-hematologii

Nosokomiální mykózy na jednotkách intenzívní péče (JIP)

Nosokomiální mykózy v očním lékařství

Nosokomiální mykózy v urologii

Nosokomiální infekce v kardiochirurgii

Nosokomiální mykózy v dětské chirurgii

Nosokomiální mykotické infekce v dermatovenerologii

Možnosti antimykotické terapie u nosomiálních mykóz

Naše výsledky nosokomiálních mykóz

Závěr

Summary

Recenze:
Paní prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc na základě celoživotních dlouhodobých zkušeností sestavila a svými praktickými výsledky doložila novou potřebnou publikaci o nosokomiálních houbových infekcích. Paní profesorka vede dlouhá léta ve FN Plzeň i Národní referenční laboratoř pro problematiku mykóz, je členkou nejen mikrobiologické ale také dermatovenerologické společnosti J.E.P. Na jejím pracovišti se soustřeďuje rozsáhlý materiál z veliké spádové oblasti. Kniha obsahuje kromě úvodu a závěru 11 kapitol. V první kapitole jsou představeni původci těchto nákaz , ve druhé jsou vysvětleny pojmy fungémie, fungurie. V dalších kapitolách je rozebrán popis a výskyt nosokomiálních nákaz v geriatrii, u nemocných HIV/AIDS, v hematologii, na jednotkách intensivní péče, v oftalmologii, urologii, kardiochirurgii, dětské chirurgii. Nejvýznamnější nálezy a komplikace představují nemocní po transplantacích. V poslední kapitole jsou prezentovány autorkou zjištěné nosokomiální nákazy. Z celé práce vyplývá, že je třeba na přítomnost superinfekce houbami stále myslet, podpořit nálezy včas indikovanými laboratorními testy. Jsou to především mikroskopické, kultivační, histologické a sérologické vyšetření séra, moči, likvoru, stolice a klinické vyšetření sítnice, enantémů sliznic a projevů na kůži. Knížka má značnou praktickou a edukační hodnotu a podává i komplexní současný literární přehled. Jistě pomůže celé řadě odborníků se v této problematice rychle zorientovat.
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc

Detail
kat. č.: 104592
ISBN-13: 978-80-246-0376-6
ISBN-10: 80-246-0376-4
EAN: 9788024603766
jazyk: český
stran: 141
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
váha: 200 g
barva: černobíle
Cena: 170,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: