Skripta > LFMU Brno > Ostatní

Ostatní

Praktické / rodinné lékařství

Praktické / rodinné lékařství

pro magisterské studium lékařských věd, Skripta LFMU
MU Brno, 1. vydání, 2002

Výukový text si klade za cíl ozřejmit posluchačům magisterského studia lékařských věd komplexnost činnosti praktického lékaře, klady i zápory jeho práce. V našich zemích byly již vydány podobně zaměřené výukové texty, byly však zaměřeny více na konkrétní choroby a skupiny chorob a činnost praktického lékaře při péči o nemocné s těmito chorobami.
Autoři se snažili pojmout tento text více teoreticky ve snaze zdůraznit odlišnosti práce praktického lékaře v porovnání s ambulantními specialisty a nemocničními lékaři. Přitom ale je kladen velký důraz na kvalitní spolupráci a přenos informací mezi všemi těmito složkami péče o nemocné, protože právě tito nemocní se svými obtížemi jsou hlavním objektem společné snahy o zlepšení jejich stavu.
Skripta jsou pro pro větší komplexnost doplněna kapitolou zabývající se etickými problémy primární péče a problémy komunikace s různými typy nemocných.
Text má za úkol usnadnit posluchačům orientaci v problematice praktického lékařství.

Z obsahu:
1 Vývoj oboru
2 Charta praktického / rodinného lékařství
3 Obecný postup řešení problémů v praktickém lékařství
4 Metody práce používané v praktickém lékařství
5 Základní principy práce praktického lékaře
6 Metody práce přizpůsobené věku svěřených klientů
7 Spolupráce se specialisty
8 Etické problémy v primární péči
9 Komunikace mezi lékařem a nemocným
10 Specifické rysy péče prakt. lékaře o nemocné s některými častěji se vyskytujícími syndromy
11 Odlišnosti chorob ve stáří, které mohou komplikovat práci praktického lékaře
12 Vzájemné ovlivňování zdravotní a sociální situace
13 Management práce praktického lékaře

Detail
kat. č.: 105654
ISBN-13: 80-210-2939-0
jazyk: český
stran: 44
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobílá
Cena: 61,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: