Skripta > LFMU Brno > Ostatní

Ostatní

Systematická mediastinální lymfodenektomie

Systematická mediastinální lymfodenektomie

Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 5
MU Brno, 1. vydání, 2000

Autoři předkládají v původním díle ucelený souhrn informací o postavení mediastinální lymfadenektomie v chirurgické léčbě plicního karcinomu. Opírají se přitom nejen o vlastní zkušenosti, ale i o zkušenosti předních torakochirurgických center. Prognóza po radikální chirurgické léčbě závisí především na rozsahu postižení mediastinálních uzlin. Přesnost stagingu plicní rakoviny je nutná nejen pro plánování léčby, ale i pro možnost porovnávání terapeutických výsledků.
Dílo je rozčleněno do 12 kapitol. Systematicky je probrána lymfatická drenáž plic a mezihrudí i terminologie zákroků. Zvlášť podrobně je popsána technika lymfadenektomie s uvedením stranových odlišností a také možnost techniky VATS. Největší část je věnována výsledkům mediastinálních lymfadenektomií. Nedílnou součástí publikace je i kapitola obsahující informace o možnostech neoadjuvantní a adjuvantní léčby karcinomu plic.
Publikaci vhodně doplňuje instruktivní obrazová příloha.
Předkládaná práce je určena lékařům a studentům zajímajícím se o problematiku plicního karcinomu, zejména však hrudním chirurgům, pneumologům a onkologům.

Z obsahu:
1. Úvod
2. Lymfatická drenáž plic
3. Klasifikační systémy lymfatických uzlin plic a mezíhrudí
4. Terminologie zákroků
5. Technika mediastinální lymfadenektomie (MLA)
6. VATS MLA
7. Výsledky MLA
7.1. Členění tumoru T1 se zřetelem na výskyt metastaticky postižených uzlin
7.2. Nejčastější postižení jednotlivých lymfatických stanic ve vztahu k lokalizaci tumoru
7.3. Souvisí četnost postižení uzlin s velikostí tumoru?
7.4. Přežívání nemocných po MLA
7.5. Přesnost hodnocení N stupně při klinickém hodnocení onemocnění
7.6. Měli by všichni nemocní před torakotomií podstoupit chirurgickou explorace mediastina k vyloučení přítomnosti N2 – N3 stupně onemocnění?
7.7. Je skupina nemocných s N2 stupněm jednotná?
7.8. Kteří nemocní s N2 stupněm onemocnění jsou kandidáty primární resekce?
7.9. Jaká by měla být chirurgická strategie pro malý <2cm), periferně uložený karcinom?

8. Naše zkušenosti s MLA
9. Možnosti adjuvantní a neoadjuvantní léčby
9.1. Doporučená léčba u jednotlivých stádií nemalobuněčného plicního karcinomu
9.2. Léčba lokálně pokročilého NSCLC
9.3. Léčba malobuněčného karcinomu
10. Závěr
11. Literatura
12. Obrazová příloha

Detail
kat. č.: 106919
ISBN-13: 80-210-2410-0
jazyk: český
stran: 94
vazba: brožovaná
rozměry: 147x205 mm
barva: černobílá
Cena: 103,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: