Skripta > UK Praha

UK Praha

Teoretické základy anorganické chemie

Teoretické základy anorganické chemie

Galén, Karolinum, 3. vydání, uprav. a rozšíř., 2009

Učební text je přednostně určen posluchačům prvního ročníku bakalářského studia programu Chemie, oborů Chemie v přírodních vědách, Chemie životního prostředí a Chemie se zaměřením na vzdělávání a dále programu Biochemie. Studijní pomůcka vychází z mnoha lety používání ověřených skript Anorganická chemie I autorů Z. Mičky a I. Lukeše. Jejím hlavním cílem je seznámit posluchače chemických oborů Přírodovědecké fakulty UK v Praze s teoretickými částmi anorganické chemie, má sloužit posluchačům jako vhodný doplňkový text k základním přednáškám a pomoci při přípravě k dílčí, bakalářské, případně i magisterské zkoušce.
Učební text je zaměřen na oblasti (stavba atomu, vazba a stereochemie molekul, stavba pevných látek, reakce anonorganických sloučenin), jejichž znalost je nezbytná pro hlubší pochopení dalších souvislostí a faktů.
Ve snaze vysvětlit co nejpřístupněji základní pojmy teoretické části anorganické chemie z pohledu současného poznání je rozsah pomůcky poněkud větší a umožňuje zájemcům hlouběji a uceleněji proniknout do problematiky základů anorganické chemie. A toho chtěli autoři textu také dosáhnout.

Z obsahu:
Předmluva
1. Úvod
1.1. Současná anorganická chemie
1.2. Náplň skript a doporučení čtenářům
1.3. Symboly a zkratky
1.4. Fyzikální veličiny a jejich jednotky
1.5. Tabelace číselných hodnota vyjadřování vektorů
2. Struktura atomu
2.1. Struktura elektronového obalu atomu vodíku
2.2. Víceelektronové atomy
2.3. Atomové parametry
3. Chemická vazba a struktura molekul
3.1. Lewisova představa lokalizovaných vazeb
3.2. Molekulové orbitaly dvouatomových molekul
3.3. Molekulové orbitaly polyatomických molekul
3.4. Lokalizované vazby a hybridizace
3.5. Vazba v pevných látkách
3.6. Tvary molekul a symetrie
3.7. Iontová vazba
3.8. Mezimolekulové interakce
4. Struktura pevných látek
4.1. Symetrie krystalu
4.2. Krystalochemie
5. Reakce anorganických sloučenin
5.1. Znázorňování chemických dějů
5.2. Rozdělení chemických reakcí
5.3. Molekulové reakce
5.4. Iontové reakce
5.5. Radikálové reakce
6. Doporučená literatura

Detail
kat. č.: 107012
ISBN-13: 978-80-246-1446-5
EAN: 9788024614465
jazyk: český
stran: 178
vazba: brožovaná
rozměry: 210x297 mm
barva: černobílá
Cena: 200,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: