Skripta > LFMU Brno > Ostatní

Ostatní

Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty

Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty

Skripta LFMU
MU Brno, 6. vydání, 2003

Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty je určena hlavně studentům medicíny všeobecného a stomatologického směru, dále mladým lékařům a zdravotníkům. Předpokládá dobré znalosti německého jazyka; kdo se němčinou teprve začíná zabývat, musí doplnit naši cvičebnici základní učebnicí němčiny (např. Němčinou pro samouky nebo Němčinou pro jazykové školy).
I. Základní texty s terminologickým minimem vybraných lékařských oborů preklinických a klinických. Texty jsou řazeny od jednoduchých k složitějším. Za každým textem následuje slovníček odborných termínů i méně známých výrazů lékařského jazyka. Připojená cvičení sestávají z otázek k aktivnímu zopakování daného tématu a překladu základního textu, který je i návodem k správnému překládání a napomáhá rychlému zopakování německého textu zpětným překladem.
II. Konverzace o běžných lékařských, zdravotnických i jiných tématech obsahuje stručná větná schémata, obvyklé obraty i složitější větné konstrukce vhodné pro memorování, jemuž slouží i připojený český překlad. Zautomatizování jednoduchých vět a slovních spojení rozvíjí aktivní řečové dovednosti.
III. Odborná literatura, nezjednodušené ukázky z lékařských vědeckých spisů a populárních publikací, je určena ke čtení, překladu a reprodukci. Slouží též k prohloubení stylistických i gramatických znalostí, nezbytných pro pochopení odborného jazyka.
IV. Německo-český slovníček obsahuje pouze výrazy ze základních textů cvičebnice.
Pečlivé studium učebnice – nejlépe za odborného vedení učitele – jistě umožní zvládnout pasívně i aktivně základy lékařské němčiny.
Učebnice je pomůckou pro studenty k jazykovým zkouškám i pro mladé lékaře k postgraduálnímu studiu. Nechť pomůže nejen získávání vlastních informací a výměně zkušeností, ale též dorozumívání a spolupráci našich pracovníků ve všech zemích, kde se mluví německým jazykem.

Detail
kat. č.: 107124
ISBN-13: 80-210-3216-2
jazyk: český
stran: 95
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobílá
Cena: 82,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: