Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu

Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu

Triton, 1. vydání, 2010

V našich lůžkových zdravotnických zařízeních se dnes stále častěji setkáváme s příslušníky jiných kultur. Musíme mít na paměti, že jejich spokojenost s naší péčí bude ovlivňována i skutečností, jak budou respektovány jejich etnické i kulturní hodnoty, názory a praktiky, které se vážou k vlastnímu zdraví a k poskytování zdravotnické péče. Monografie je zaměřena na vietnamskou i čínskou minoritu a měla by pomáhat sestrám, studentům ošetřovatelství a všem zdravotnickým profesionálům pochopit kulturní zvyky a návyky, jež ovlivňují životní styl příslušníků těchto národnostních menšin a jež se odrážejí v jejich chování a v přístupu ke zdraví. Monografie je určena nejen odborníkům z řad zdravotnického personálu, ale i odborníkům z jiných oborů a zájemcům z řad široké veřejnosti. Součástí monografie je CD-ROM s výsledky výzkumného projektu „Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice“.

Detail
kat. č.: 107952
ISBN-13: 978-80-7387-414-8
EAN: 9788073874148
jazyk: český
stran: 196
vazba: vázaná
rozměry: 163x238 mm
barva: dvoubarevná
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: