Antiarytmiká

Antiarytmiká

Mladá fronta, 1. vydání, 2016

Napísanie tejto publikácie v prvom rade motivoval prudký nárast poznatkov v oblasti farmakologickej liečby tachykardií, ktorého sme svedkami v posledných desaťročiach. Okrem nástupu mnohých nových antiarytmík sa tiež výrazne spresnili kritériá na vedecké posudzovanie účinkov liečiv, ktoré je v súčasnosti založené na princípoch prísne kontrolovaných štandardných postupov liečby založenej na dôkazoch. Zaznamenali sme tiež významný pokrok v porozumení molekulárnej patofyziológie srdcových dysrytmií, vyvolaných širokým spektrom molekulárnych zmien na úrovni iónových kanálov, extracelulárnych molekúl až po intracelulárne signálne kaskády. Rovnako dôležitým motívom našej aktivity je, že na Slovensku doteraz chýba publikácia, ktorá by prehľadným, a predsa dostatočne komplexným spôsobom objasnila túto veľmi dynamickú oblasť kardiologickej farmakológie. Kniha má sedem kapitol, ktoré podávajú ucelený a aktuálny prehľad o súčasnom stave a perspektívach vývoja tejto skupiny farmák, pričom hlavný dôraz sa kladie najmä na súčasné postavenie antiarytmík v hierarchii liečebných postupov pre tachykardické poruchy srdcového rytmu, na metódy objektívneho posudzovania účinnosti liečby a typy štúdií používaných v modernej farmakológii, ako aj na základné princípy elektrickej aktivity srdca na bunkovej a molekulárnej úrovni. V publikácii nájdeme tiež prehľad anatómie rytmus udávajúceho a vodivého systému srdca, stručnú systematiku a vysvetlenie mechanizmov tachykardických porúch srdcového rytmu, ako aj klasifikáciu antiarytmík. Autori tiež rozoberajú otázky farmakokinetiky, interakcií a proarytmických účinkov antiarytmík a rovnako charakteristiku preparátov jednotlivých tried antiarytmík vrátane výsledkov klinického testovania, pričom nezabúdajú ani na perspektívy ďalšieho rozvoja farmák zameraných na potláčanie porúch srdcového rytmu.

Detail
kat. č.: 108462
ISBN-13: 978-80-204-4200-0
ISBN-10: 80-204-4200-6
EAN: 9788020442000
jazyk: slovenský
stran: 336
vazba: vázaná
rozměry: 160x235 mm
váha: 780 g
barva: barevně
Cena: 490,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: