Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro zdravotnické obory

Speciální pedagogika pro zdravotnické obory

1. díl
Galén, 1. vydání, 2016

Běžnou součástí naší společnosti jsou i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním a sociálním handicapem. Pro jejich pochopení a plynulou integraci je nezbytná informovanost a znalost jejich speciálních problémů. Předkládaná moderní a stručná učebnice zkušených autorek obsahuje přehled speciálněpedagogických termínů, základní informace a seznamuje i s aktuálními problémy vědního oboru speciální pedagogika.

Učebnice je členěna do šesti hlavních kapitol, které jsou zaměřeny na význam předmětu, cíle, úkoly a klasifikaci speciální pedagogiky. Další kapitoly se věnují přístupům společnosti vůči jedincům s postižením v jednotlivých historických etapách, integraci osob s postižením do společnosti. Poslední kapitola je věnována pedagogicko-psychologickým poradenským službám.

Detail
kat. č.: 108467
ISBN-13: 978-80-7492-273-2
ISBN-10: 80-7492-273-1
EAN: 9788074922732
jazyk: český
stran: 106
vazba: brožovaná
rozměry: 150x230 mm
váha: 210 g
barva: černobíle
Cena: 190,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: