Slovníky, kompendia

Slovníky, kompendia

Latinská lékařská terminologie

Latinská lékařská terminologie

Karolinum, 1. vydání, 2017

Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské receptury. Zvláště v tomto posledně jmenovaném oboru může najít užitečné informace i poučená veřejnost.
Nedílnou součástí jsou úvodní výklady popisující výslovnost, gramatické kategorie a základní strukturu latinských lékařských termínů. Všechny gramatické a lexikální jevy jsou doloženy vhodnými příklady z reálně užívaných, tedy autentických dokumentů, tj. z učebnic anatomie, nemocničního informačního systému, z klinických zpráv a zápisů kazuistik. Knihu doplňuje nezbytný centrální slovník latinských medicínských pojmů.

Detail
kat. č.: 108603
ISBN-13: 978-80-246-3414-2
ISBN-10: 80-246-3414-7
EAN: 9788024634142
jazyk: český
stran: 350
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
váha: 540 g
barva: černobíle
Cena: 360,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: