Hlasová terapie

Hlasová terapie

Vydrová, Jitka a kol.
Tobiáš, 1. vydání, 2017

Lidský hlas, jeho charakteristické vlastnosti, výška a  barva tvoří nedílnou součást osobnosti každého člověka. Přesto je hlas obvykle vnímán jako něco samozřejmého, přirozeného,  nad čím lidé nepřemýšlejí. Až ve chvíli hlasové poruchy si uvědomujeme, jak je hlas důležitý a jak moc porucha hlasu snižuje kvalitu života

Terapie hlasových poruch vychází z pochopení způsobu tvoření hlasu. Má část medicínskou – diagnostickou a léčebnou, ale i část pedagogickou, která sestává z konzervativních metod nácviku praktických dovedností, které umožňují kvalitní produkci hlasu. Základem úspěchu léčby hlasových poruch je spolupráce mezi lékařem a hlasovým terapeutem.

Předkládaná publikace vychází z mnohaletých zkušeností lékařů Hlasového centra Praha s diagnostikou a terapií hlasových poruch. Rovněž však vychází ze zkušeností nelékařů  – hlasových pedagogů a učitelů zpěvu se kterými spolupracujeme a jejichž zkušenosti sdílíme.

Učebnice „Hlasová terapie“ je první publikací tohoto druhu na našem trhu. Věřím, že přispěje k pochopení a popularizaci problematiky hlasu. Rovněž věřím, že přispěje k popularizaci specializace hlasového terapeuta v České republice a že hlasová terapie se stane zajímavým a žádaným povoláním tak, jak tomu je v řadě zemí světa.

Učebnice je rozdělena na 3 části:

1. Obecná část - zahrnuje poznámky k anatomii vokálního traktu, principy tvoření hlasu a zejména principy dechové techniky, hlasovou typologii, souhrn moderních diagnostických postupů vyšetření hlasového ústrojí a charakteristiku jednotlivých hlasových poruch.

2. Praktická cvičení ke hlasové terapii - obsahují popis základních cvičení, specifických cvičení, holistických postupů nácviku hlasových dovedností a dalších technik hlasového výcviku včetně zásad hlasové hygieny.

3. Kazuistiky jsou modelové příklady diagnostiky a léčby nejčastějších hlasových poruch.

Detail
kat. č.: 108677
ISBN-13: 978-80-7311-169-4
ISBN-10: 80-7311-169-1
EAN: 9788073111694
jazyk: český
stran: 232
vazba: vázaná
rozměry: 150x215 mm
váha: 475 g
barva: barevně
Cena: 360,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: