Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Grada, 3. vydání, přepracované a doplněné, 2017

Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku.
Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická příručka kardiovaskulární farmakoterapie.
Jsou zde uvedeny jednotlivé lékové skupiny: léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, alfablokátory a centrální agonisté, vazodilatační látky, nitráty, diuretika, srdeční glykosidy, inotropní látky a sympatomimetika, antitrombotika, antiarytmika, hypolipidemika a ostatní léky v kardiologii.
Na závěr jsou zařazeny dvě obecnější kapitoly: Základní lékové interakce kardiovaskulárních léků a Od klinických studií ke klinické praxi.
Autoři se snažili o co nejpřehlednější publikaci, která by měla pomoci nejen praktickým lékařům, ale také ambulantním i nemocničním internistům a kardiologům. Vzhledem k významnému rozšíření kardiovaskulárních chorob v populaci mohou v publikaci najít dobrého a praktického pomocníka také medici v posledních ročnících studia a lékaři všech odborností.
Recenzoval prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC , FACC, MBA
Klíčová slova: farmakologie KV léků, indikace, vedlejší účinky, kontraindikace, kombinace a lékové interakce.

Detail
kat. č.: 108718
ISBN-13: 978-80-247-4713-2
ISBN-10: 80-247-4713-8
EAN: 9788024747132
jazyk: český
stran: 256
rozměry: 170x245 mm
váha: 580 g
barva: barevně
Cena: 495,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: