Kardiorenální syndromy

Kardiorenální syndromy

Maxdorf, 1. vydání, 2017

V předkládané publikaci se autoři snaží objektivně a kriticky zhodnotit současný pohled na tzv. kardiorenální syndromy, ukázat patofyziologické propojení a vzájemné ovlivnění srdce a ledvin, zasadit někdy teoretické tabulkové dělení do klinické praxe a definovat (s profitem pro pacienta) skutečné možnosti diagnostiky a léčby daných chorob. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká, zahrnuje diuretickou léčbu, ultrafiltraci, peritoneální dialýzu, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, inotropní podporu, aplikaci nesiritidu, úpravu renální hemodynamiky, léčbu anemie a široký okruh zahrnující léčbu vlastních onemocnění ledvin. Autoři se věnují i perspektivním směrům v terapii, jako jsou antagonisté vasopresinu, antagonisté A1-receptoru adenosinu, serelaxin, či mechanická srdeční podpora.
Nefrolog MUDr. Štefan Vítko, CSc., a kardioložka prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., patří k předním osobnostem Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).

Detail
kat. č.: 108806
ISBN-13: 978-80-7345-527-9
ISBN-10: 80-7345-527-7
EAN: 9788073455279
jazyk: český
stran: 130
vazba: brožovaná
rozměry: 112x174 mm
váha: 146 g
barva: barevně
Cena: 245,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: