novinka
Nemocný a chronické onemocnění

Nemocný a chronické onemocnění

edukace, motivace a opora pacienta
Grada, 2017

Nedostatečná spolupráce pacientů v léčbě chronických onemocnění je v odborných diskusích dlouhodobě diskutovaným problémem s negativními klinickými a ekonomickými důsledky.

Laické představy, přesvědčení pacientů o onemocnění jsou významným faktorem ovlivňujícím jejich proces vyrovnávání se s onemocněním, zvládání nároků léčby, spolupráci pacientů v léčbě a v konečném důsledku její úspěšnost.

Cílem monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku subjektivního pojetí onemocnění pacientů a její uplatnění v tvorbě edukačních programů, resp. v individualizaci edukace. Publikace by tak měla přispět k obohacení, rozšíření pohledu na instrumentální obsah edukace o specifické podpůrné intervence zaměřené na ovlivnění nesprávných přesvědčení pacientů.

Monografie je primárně určena odborné komunitě z různých vědních oblastí (psychologie zdraví, ošetřovatelství, psychoterapie, medicíny, sociologie), které se zabývají psychosociálními aspekty chronických onemocnění, péčí, včetně edukace.

Detail
kat. č.: 108860
ISBN-13: 978-80-271-0461-1
ISBN-10: 80-271-0461-0
EAN: 9788027104611
jazyk: český
stran: 192
vazba: brožovaná
rozměry: 144x208 mm
váha: 245 g
barva: černobíle
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: