novinka
Dětská endokrinologie do kapsy

Dětská endokrinologie do kapsy

Mladá fronta, 2. vydání, přepracované a doplněné, 2017

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového metabolismu a dětskému diabetu. Každá z kapitol začíná stručnou obecnou charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z obecných, ale i z vlastních pozorování autorek. Text je vždy doplněn o obrazovou dokumentaci a kapitola o poruchách růstu u dětí navíc o patologické růstové křivky. Specializace - Pediatrie, Endokrinologie, Diabetologie, Interní medicína, Všeobecné lékařství, Farmakologie

Detail
kat. č.: 108861
ISBN-13: 978-80-204-4665-7
ISBN-10: 80-204-4665-6
EAN: 9788020446657
jazyk: český
stran: 144
vazba: vázaná
rozměry: 185x120 mm
váha: 220 g
barva: barevně
Cena: 270,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: