Skripta > LFMU Brno > Slovníky, kompendia

Slovníky, kompendia

Úvod do lékařské terminologie

Úvod do lékařské terminologie

Základy latiny s přihlédnutím k řečtině, Skripta LFMU
MU Brno, 7. vydání, přepracované, 2017

Skriptum Úvod do lékařské terminologie je určeno pro výuku posluchačů lékařské fakulty s cílem poskytnout studentům v co nejkratší době elementární vědomosti o gramatické struktuře latiny, příp. řečtiny, jež zůstávají doposud jazykovým základem a zdrojem mezinárodní medicínské terminologie, a seznámit je s nejdůležitějším terminologickým inventářem potřebným k adekvátnímu zvládnutí teoretických i praktických lékařských disciplín.

Sedmé vydání skripta poskytuje rozšířenou a doplněnou podobu předchozího textu, a to především ve cvičební části jednotlivých lekcí. Použitý terminologický materiál byl revidován a v oblasti anatomie harmonizován s platnou mezinárodní normou. Z dodatkové části skripta byl vypušťen výklad o latinských názvech prvků a sloučenin.

Detail
kat. č.: 108916
ISBN-13: 978-80-210-8699-9
ISBN-10: 80-210-8699-8
EAN: 9788021086999
jazyk: český
stran: 226
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
váha: 590 g
barva: černobíle
Cena: 214,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: