Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Karolinum, 1. vydání, 2017

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Nesporný přínos učebního textu spočívá v tom, že není zaměřen jen na obecný výklad pojmů a obsahu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, ale předkládá k zamyšlení otázky o problematice systému zdravotnictví a nastiňuje i návrhy na jejich řešení. Čtenáři zde naleznou rovněž kapitoly, které přibližující primární péči jako základ celého zdravotnického systému, zabývají se základy zdravotnického práva, typy zdravotnických soustav a systémem zdravotnických a sociálních služeb, ale také se mohou seznámit s vybranými tématy z dějin medicíny. Kapitoly jsou doplněny názornými grafy a tabulkami a celý text doplňují dvě přílohy Ottawská charta a Ljublaňská charta o reformě zdravotní péče. Zdravotní osud člověka je do značné míry ovlivněn podmínkami, v nichž vyrůstá, vzdělává se, pracuje, odpočívá a stárne. Text poukazuje na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržovat i zlepšovat své zdraví.

Detail
kat. č.: 109087
ISBN-13: 978-80-246-3809-6
ISBN-10: 80-246-3809-6
EAN: 9788024638096
jazyk: český
stran: 204
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
váha: 330 g
barva: černobíle
Cena: 290,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: