novinka
Naléhavé situace na operačním sále

Naléhavé situace na operačním sále

aneb co dělat. když...
Karolinum, 1. vydání, 2018

V medicíně je v současné době celosvětově kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého zdravotnického provozu – primum non nocere. V akutních situacích je nutná rychlá orientace ve vzniklé problematice a nalezení včasného řešení. V tom může pomoci tato příručka, která je první českou publikací svého druhu, přestože především v anglosaském světě jsou podobné „kuchařky“ běžné.
Abecedně řazené kapitoly – včetně kapitol věnovaných dětským pacientům – přinášejí přehledný a stručný návod na řešení krizových klinických situací, které mohou nastat na operačním sále. Heslovitě uspořádaný text vede uživatele krok po kroku ke zvládnutí daného život ohrožujícího stavu bez zbytečných průtahů. Na závěr je publikace doplněna obecnými informacemi a základními schématy neodkladné kardiopulmonální resuscitace.
V textu je ponecháno místo pro doplnění telefonních čísel a dalších důležitých údajů konkrétního pracoviště.
Obsah i forma zpracování korespondují s obdobnými zahraničními texty a jsou zcela v souladu s doporučeními Evropské anesteziologické společnosti a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Detail
kat. č.: 109248
ISBN-13: 978-80-246-3901-7
ISBN-10: 80-246-3901-7
EAN: 9788024639017
jazyk: český
stran: 196
vazba: kroužková
rozměry: 220x298 mm
váha: 800 g
barva: barevně
Cena: 275,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: