Jazykové učebnice, slovníky

Jazykové učebnice, slovníky

Anglická slovíčka v obrázcích

Anglická slovíčka v obrázcích

3000 slov, výslovnost, příkladové věty
Grada, 1. vydání, 2018

Chcete se učit zábavnou formou a nešprtat se nazpaměť? Tato zcela nově koncipovaná slovní zásoba garantuje zábavné a současně úspěšné učení a je pro vás to pravé. Funguje to následovně: už spojení snadno zapamatovatelných obrázků se slovem a jeho použitím v příkladové větě umožňuje dobré uložení slovíček do paměti. A ještě lepší je, pokud se spojení příkladové věty s obrázkem můžeme zasmát. Vtipná nebo ironická souvislost mezi slovem, obrázkem a příkladovou větou umožňuje dobré zapamatování. Slovní zásoba je rozčleněna do pěti velkých oblastí života a vybrána s ohledem na četnost, aktuálnost a užitečnost. Slova spolu vždy tematicky souvisí, což učení ještě více usnadňuje. Slovní zásobu rozšiřují doplňující seznamy slov. U každého slova je uveden slovní druh, výslovnost a český překlad. Různé slovní druhy jsou barevně označeny a text doplňují informace o použití a rozlišování snadno zaměnitelných slov nebo o dalších jazykových zvláštnostech, například v oblasti slovotvorby. V případech, kde se liší použití v britské a americké angličtině, jsou uvedeny obě varianty.

Detail
kat. č.: 109311
ISBN-13: 978-80-271-0487-1
ISBN-10: 80-271-0487-4
EAN: 9788027104871
jazyk: česko-anglický
stran: 303, fotografie, ilustrace
vazba: brožovaná
rozměry: 125x180 mm
váha: 325 g
barva: barevně
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: