Základy lékařské genetiky

Základy lékařské genetiky

pro studující všeobecného lékařství
UP Olomouc, 1. vydání, 2018

Skripta jsou určena především pro studenty všeobecného lékařství a pojednávají o principech genetiky s ohledem na využití v klinické praxi. V úvodních kapitolách se věnují základním genetickým pojmům, typům mendelovské a nemendelovské dědičnosti, epigenetice a dále cytogenetické, molekulárně-cytogenetické a molekulárně-genetické problematice. Další kapitoly se zabývají aplikacemi genetických poznatků ve významných klinických oborech, jakými jsou onkogenetika, neurogenetika, imunogenetika, farmakogenetika, oftalmogenetika a dědičné metabolické vady. Součástí skript jsou diagnostické postupy včetně vyhodnocování genetických variant a využití databází. Do skript byly zařazeny vybrané kazuistiky sloužící ilustraci komplexnosti práce pracoviště lékařské genetiky.

Detail
kat. č.: 109426
ISBN-13: 978-80-244-5368-2
ISBN-10: 80-244-5368-1
EAN: 9788024453682
jazyk: český
stran: 272, fotografie, ilustrace
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
váha: 870 g
barva: barevně
Cena: 331,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: