novinka
Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika

Grada, 2. vydání, zcela přepracované a doplněné, 2019

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejen integrální součást oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i základ všech klinických oborů.

Přepracované vydání publikace je výsledkem dlouholeté spolupráce vysoce kvalifikovaných odborníků z řad lékařů, fyziků a techniků. Text je věnován nejen základním znalostem nutným k pochopení oboru, ale také nejnovějším poznatkům v oboru, jejichž znalost je nezbytná pro práci jak lékařů, tak odborníků z řad zdravotnických pracovníků.
Text je určen širokému spektru studentů a odborných pracovníků jak v pregraduální, tak v postgraduální přípravě. Potřebné informace zde získají posluchači nejen lékařských a zdravotně sociálních fakult, ale i přírodovědných a technických oborů.

Detail
kat. č.: 109515
ISBN-13: 978-80-271-0209-9
ISBN-10: 80-271-0209-X
EAN: 9788027102099
jazyk: český
stran: 432, ilustrace, fotografie
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 700 g
barva: černobíle
Cena: 589,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: