Multimédia

Multimédia

K české národní povaze

K české národní povaze

Galén, 1. vydání, 2018

Hodinové zamyšlení známého spisovatele a publicisty Zdeňka Mahlera o tom, jaké jsou rysy naší národní povahy a jaké nejsou. Promyšlené a přesvědčivé úvahy o tom, proč se domnívá, že povaha naše a celého národa je právě taková, jaká je. Nahrávka vznikla před šestadvaceti lety, ale aktuálně promlouvá také k dnešku. Svět se mezitím zmenšil a zrychlil, základní kameny naší civilizace, jako jsou kritické myšlení, pracovitost, vzdělání, odvaha a pomoc bližnímu, jsou však stále platné. Mahlerova esej, vkusně a kultivovaně prezentovaná samotným autorem, nabízí mnoho impulsů k přemýšlení, podněty k sebereflexi a k hlubším úvahám o sobě samém i o lidech a světě kolem nás.

 

Detail
kat. č.: 109663
ISBN-13: 8594042901293
EAN: 8594042901293
jazyk: český
vazba: CD
váha: 50 g
Cena: 250,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: