Skripta > LFMU Brno > Etika, filozofie

Etika, filozofie

novinka
Můžeme to, co umíme?

Můžeme to, co umíme?

Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou
Mladá fronta, 1. vydání, 2019

Editoři publikace Můžeme to, co umíme, doc. Petr Bartůněk a prof. Radek Ptáček, založili tradici konferencí a monografií pod názvem Etika a komunikace v medicíně. Již osm let přední odborníci z řad lékařů, psychologů, právníků, teologů a dalších profesí řeší základní etické problémy, které mají ve většině případů celospolečenský přesah. Tato monografie představuje další část z tohoto cyklu. Ústředním tématem je stále aktuálnější otázka, zda "můžeme to, co umíme". I tentokráte jde o řešení kontroverzních témat mezi současnou medicínou a etikou. Publikace je zaměřena zčásti na problémy, které byly nastoleny informací o rozhodnutí britských genetiků editovat genom lidských embryí. Skutečnost, že vědecká komunita připouští editování genomu embryí a jejich transfer do dělohy, navozuje více než kontroverzní pocity. Progresivní metoda CRISPR/Cas9 totiž ve svých důsledcích překonává všechny dosud uvažované možnosti genetiky. To, co bylo donedávna posuzováno jako morální problém a respektované tabu, se stává potenciální hrozbou s nedozírnými důsledky. Druhá část publikace je zaměřena na aktuální problémy veřejného zdravotnictví. Uvedena jsou témata jako např. otázka dostupnosti či nedostupnosti cílené léčby v české onkologii, etika státu a zdravotníků v kontrole tabáku nebo meze a dilemata zachovávání lékařského tajemství v denní klinické praxi, ale i některé diskutované aspekty klinické medicíny. Pro sepsání kapitol se autorům opět podařilo získat přední reprezentanty jednotlivých oblastí.

Detail
kat. č.: 109668
ISBN-13: 978-80-204-5311-2
ISBN-10: 80-204-5311-3
EAN: 9788020453112
jazyk: český
stran: 216
vazba: vázaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 570 g
barva: černobíle
Cena: 390,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: