novinka
Paliativa v nefrologii

Paliativa v nefrologii

Podpůrná a paliativní péče v nefrologii
Maxdorf, 1. vydání, 2019

V posledním desetiletí stoupá počet pacientů s chronickým selháním ledvin, jejichž léčba je velmi komplikovaná - ať už z důvodu závažných přidružených onemocnění, pokročilého věku, nebo kombinace obou faktorů. U řady těchto nemocných je zahájení dialýzy spojeno se zhoršením funkčního stavu a kvality života. Cílem podpůrné nefrologické péče je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin. Zlepšení farmakoterapie obtížných fyzických symptomů, jako je bolest, dušnost, nauzea, nechutenství, únava, syndrom neklidných nohou, pruritus či nespavost, je nezbytnou součástí komplexní péče o tyto pacienty. Kromě řešení somatických obtíží je třeba věnovat pozornost i oblasti psychické, sociální a spirituální.
Téma poskytování paliativní péče je komplikované a v českém zdravotnictví zatím stále poměrně nové. V současnosti přibývá nefrologů, kteří jsou motivovaní k zavedení paliativní péče do běžné praxe. Problémem je absence odborné publikace, která by téma popisovala komplexně včetně praktických doporučení.
Cílem je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin.

Detail
kat. č.: 109759
ISBN-13: 978-80-7345-603-0
ISBN-10: 80-7345-603-6
EAN: 9788073456030
jazyk: český
stran: 330
vazba: vázaná
rozměry: 160x235 mm
váha: 937 g
barva: barevně
Cena: 695,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: