Jazykové učebnice, slovníky

Jazykové učebnice, slovníky

novinka
Terminologia medica latina

Terminologia medica latina

Osveta, 3. vydání, 2019

Tretie vydanie našej učebnice vzniklo ako odpoveď na jej priaznivé prijatie zo strany študentov medicíny ako aj učiteľov latinskej lekárskej terminológie na väčšine slovenských lekárskych fakúlt (LF UK Bratislava, LF UPJŠ Košice, JLF UK Martin). Vďaka ochote Vydavateľstva Osveta a jej riaditeľa, Ing. M. Farkaša, predkladáme po štyroch rokoch tretie, upravené a doplnené vydanie. Toto vydanie vychádza v ústrety požiadavkám študentov a preto je doplnené o slovensko-latinský slovník lekárskych termínov ako aj o grécke číslovky. Okrem toho obsahuje menšie úpravy týkajúce sa spresnenia významu niektorých termínov a zjednotenia slovenských ekvivalentov.

Detail
kat. č.: 109859
ISBN-13: 978-80-8063-480-3
ISBN-10: 80-8063-480-7
EAN: 9788080634803
jazyk: slovenský
stran: 236
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 400 g
barva: černobíle
Cena: 281,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: