Anatomický slovník

Anatomický slovník

Osveta, 1. vydání, 2015

Anatomický slovník je určený všetkým lekárom humánnym i veterinárskym, štu- dentom humánnej i veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách, bakalárskych smerov na veterinárskej univerzite a na- pokon všetkým záujemcom o anatómiu. Veríme, že nový Anatomický slovník sa stane praktickým a užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s humánnou a veterinárskou anatómiou, a naplní tak naše očakávania, ktoré sme vlo- žili do jeho prípravy.

Detail
kat. č.: 100287
ISBN-13: 978-80-8063-443-8
EAN: 9788080634438
jazyk: slovenský
stran: 361
vazba: vázaná
rozměry: 245x175 mm
barva: černobílá
Cena: 1 555,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: