Pedagogika

Pedagogika

Aktuální témata didaktiky

Školní tělesná výchova
2010, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1854-8 
EAN:
9788024618548 
kat. č.:
100169 
cena: 
180,- Kč
Detail
Do košíku

Cesta k inkluzi

Úvahy z praxe a pro praxi
2014, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
978-80-7387-765-1 
EAN:
9788073877651 
kat. č.:
100932 
cena: 
199,- Kč
Detail
Do košíku

Česká základní škola

Vícepřípadková studie
2010, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1896-8 
EAN:
9788024618968 
kat. č.:
101251 
cena: 
300,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě v nové rodině

pro rodiče, kteří si do své péče vzali děti
2013, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-4535-0 
ISBN-10:
80-247-4535-6 
EAN:
9788024745350 
kat. č.:
101654 
cena: 
149,- Kč
Detail
Do košíku

Edukace seniorů

Geragogika a gerontodidaktika
2015, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5446-8 
EAN:
9788024754468 
kat. č.:
101782 
cena: 
359,- Kč
Detail
Do košíku

Gerontopedagogika

2009, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5029-7 
EAN:
9788021050297 
kat. č.:
102345 
cena: 
160,- Kč
Detail
Do košíku
novinka

Hlasová terapie

Vydrová, Jitka a kol.
2017, 1. vydání, Tobiáš
ISBN-13:
978-80-7311-169-4 
ISBN-10:
80-7311-169-1 
EAN:
9788073111694 
kat. č.:
108677 
cena: 
360,- Kč
Detail
Do košíku

Kinetická analýza lidského pohybu

2011, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-7464-103-9 
kat. č.:
103284 
cena: 
432,- Kč
Detail
Do košíku

Komparace názorů postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

2014, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2444-0 
EAN:
9788024624440 
kat. č.:
103425 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Krizové situace výchovy a výuky

2015, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
978-80-7387-935-8 
EAN:
9788073879358 
kat. č.:
103522 
cena: 
199,- Kč
Detail
Do košíku

Naučte (se) citovat

2014, 1. vydání, Citace.com
ISBN-13:
978-80-260-6074-1 
EAN:
9788026060741 
kat. č.:
104358 
cena: 
460,- Kč
Detail
Do košíku

Od dětství k dospívání

2012, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
978-80-7387-478-0 
EAN:
9788073874780 
kat. č.:
104758 
cena: 
149,- Kč
Detail
Do košíku

Péče o dítě s postižením sluchu

2014, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5034-7 
kat. č.:
105153 
cena: 
219,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogika sportu

2012, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2026-8 
EAN:
9788024620268 
kat. č.:
105168 
cena: 
240,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogika sportu

2003, 1. dotisk vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-0156-4 
ISBN-10:
80-246-0156-7 
EAN:
9788024601564 
kat. č.:
105167 
cena: 
215,- Kč
Detail
Do košíku

Pomalé rodičovství

2016, 1. české vydání, Dharmagaia
ISBN-13:
978-80-7436-062-6 
EAN:
9788074360626 
kat. č.:
105442 
cena: 
168,- Kč
Detail
Do košíku

První třídou bez problémů

Jak so usnadnit výuku čtení, psaní a počítání
2004, 2. vydání, Galén
ISBN-13:
80-7262-267-6 
kat. č.:
105915 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Strečink ve školní tělesné výchově

2004, 1. vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
80-7041-282-8 
kat. č.:
106797 
cena: 
139,- Kč
Detail
Do košíku

Úvod do pedagogického výzkumu

2010, 2. rozšířené vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-185-0 
ISBN-10:
80-7315-185-5 
EAN:
9788073151850 
kat. č.:
108566 
cena: 
248,- Kč
Detail
Do košíku
novinka

Volný čas seniorů

2016, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5535-9 
ISBN-10:
80-247-5535-1 
EAN:
9788024755359 
kat. č.:
108447 
cena: 
239,- Kč
Detail
Do košíku

Výchova ke zdraví

2016, 2. aktual. vydání
ISBN-13:
978-80-247-5351-5 
EAN:
9788024753515 
kat. č.:
107780 
cena: 
429,- Kč
Detail
Do košíku

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

2014, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2885-1 
EAN:
9788024628851 
kat. č.:
107881 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Vzdělávání Romů

2011, 2. přeprac. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1909-5 
EAN:
9788024619095 
kat. č.:
107882 
cena: 
170,- Kč
Detail
Do košíku

Zdraví a nemoc

Vybraná témata pro učitele
2008, 1. vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
978-80-7041-239-8 
ISBN-10:
80-7041-239-9 
EAN:
9788070412398 
kat. č.:
108218 
cena: 
168,- Kč
Detail
Do košíku