Anatomie dítěte

Anatomie dítěte

Nipioanatomie 1. díl
ČVUT, 1. vydání, 2014

Anatomie dítěte je prvním svazkem široce koncipované monografie, věnované všem orgánovým systémům dětského organismu. V morfologické literatuře existuje závažný paradox - mimořádně podrobné zpracování stavby dospělého lidského těla a absence textů zabývajících se morfologií dětského těla. První díl je svým rozsahem a koncepcí prioritní nejen z pohledu české, ale i evropské a světové literatury. Jde o koncept, který stavbu těla pojímá v kontextu jeho fylogenetického a ontogenetického vývoje, a vykládá vznik a proměnu všech struktur ve vazbě na věk a funkci dětského těla. Předkládané dílo vytváří teoretický základ nového oboru anatomie – nipioanatomie.

Detail
kat. č.: 100299
ISBN-13: 978-80-01-05094-1
ISBN-10: 80-01-05094-7
EAN: 9788001050941
jazyk: český
stran: 427
vazba: vázaná
rozměry: 235x160 mm
barva: barevná
Cena: 658,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: