Antropologie subjektivity

Antropologie subjektivity

Panoráma antropologie - biologické - sociální - kulturní, Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ - 31
CERM, 2007

Obsah:
1. PROLOG
2. OTÁZKA SUBJEKTU V ANTROPOLOGII V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ
2.1. Formování tradiční pozitivistické antropologie aneb My versus Ti Druzí
2.2. Krize reprezentace a zproblematizování vztahu My versus Oni
2.3. Feminismus jako radikální kritika objektivistické epistemologie
2.4. Hledání nového paradigmatu v antropologii a nastoupení cesty k objevování dvou autonomních subjektů, stojících na obou stranách antropologické interakce
3. SUBJEKT ZKOUMANÝ ANEB ROLE JEDNOTLIVCE V KULTUŘE A SPOLEČNOSTI Z POHLEDU MODERNÍ ANTROPOLOGIE
3.1. (Pre)historie zájmu o otázku vztahu jednotlivce a společnosti v antropologii
3.2. Od subjektu v roli kulturního interpreta k subjektu v roli kulturního tvůrce
3.3. Studie Number Our Days Barbary Myerhoff jako příklad aplikace interpretativních schémat na úrovni konkrétních příkladů diskurzu aneb to, co se příliš nepodařilo Geertzovi
3.3.1. Setkání Já a kultury, tak jak se odráží v instituci životních vyprávění aneb příběh židovského krejčího Shmuela
3.3.2. Rituál jako simultánní reprezentace Já a komunity aneb „Na tango je zapotřebí dvou“
4. ANTROPOLOG JAKO SUBJEKT, ANEB ROLE SUBJEKTIVITY V ANTROPOLOGICKÉ ANALÝZE
4.1. Od vyhrocení opozice Já versus Druhý k její reflexi
4.2. Autoritativní monologická interpretace a la Geertz: Kultura jako text
4.3. Etnografický výzkum jako intersubjektivní interpretativní proces
4.4. Hledání formy pro reprezentaci intersubjektivního charakteru etnografického výzkumného procesu: Etnografický text jako fiktivní dialog
4.5. Subjektivita iako nástroj sociální analýzy?
4.6. Emoce v sociální analýze - dekonstrukce západního konceptu emocí a rekonstrukce emocionálních konceptů jako nástroj mezikulturní komparace
5. ZÁVĚR
6. O AUTORCE
6.1. PhDr. Mariana Pflegerová
7. O AUTOROVI UMĚLECKÝCH ILUSTRACÍ
7.1. Bohumír Matal
8. LITERATURA (CITOVANÁ, POUŽITÁ, DOPORUČENÁ)
9. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK DŮLEŽITĚJŠÍCH JMEN A POJMŮ
10. PODĚKOVÁNÍ

(Koedice Cerm - MU Brno; ISBN MU Brno 978-80-210-4448-7)

Detail
kat. č.: 100405
ISBN-13: 978-80-7204-442-9
EAN: 9788072044429
jazyk: český
stran: 92
vazba: brožovaná
rozměry: 210x275 mm
barva: černobílá
Cena: 83,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: