Výživa

Výživa

Bezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín

Osveta, 1. vydání, 2015

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) si dlhodobo uvedomuje potrebu vypracovania vzdelávacích materiálov pre výrobcov potravín, ich distribútorov a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami a pri nedodržaní správnych zásad môžu nepriaznivo ovplyvniť epidemiologickú situáciu vo výskyte alimentárnych ochorení. V priebehu posledných viac ako 20 rokov pripravila rad publikácií, odporúčaní a usmernení, ktoré môžu vzdelávaním pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť významne ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu v pozitívnom zmysle slova. A keďže aj nám záleží na tom, aby sa riziko ochorenia z potravín neustále a čo najviac znižovala, predkladáme Vám túto stručnú publikáciu, ktorá obsahuje základnú charakteristiku najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení prenášaných
potravinami na našom území, poukazuje na riziká vzniku týchto ochorení a upozorňuje na preventívne opatrenia potrebné na zabránenie ich prenosu. Vychádza z odporúčaní SZO a jej publikácií
Desať zlatých pravidiel bezpečnej prípravy stravy (The Ten Golden Rules for Safe Food Preparation) a Päť kľúčov k bezpečnejšej strave (The Five Keys to safer Food).

Detail
kat. č.: 100662
ISBN-13: 978-80-8063-431-5
ISBN-10: 80-8063-431-9
EAN: 9788080634315
jazyk: slovenský
stran: 118
vazba: brožovaná
rozměry: 205x145 mm
barva: černobílá
Cena: 137,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: