Biologie pro gymnázia

Biologie pro gymnázia

HANEX Olomouc, 11. vydání, 2014

Aktualizované 11.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cvičení z biologie. Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobíle perokresby. Obsahem učebnice odpovídá osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Kniha je oblíbenou pomůckou i pro studenty, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na vysokých školách, na nichž je biologie profilujícím předmětem. Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3728/2014 dne 25.7. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy, vzdělávací obor Biologie s dobou platnosti šesti let.

Detail
kat. č.: 100721
ISBN-13: 978-80-7182-338-4
ISBN-10: 80-7182-338-4
EAN: 9788071823384
jazyk: český
stran: 580
vazba: vázaná
rozměry: 240x160 mm
barva: barevná
Cena: 605,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: