Biosocial Interactions in Modernisation

Biosocial Interactions in Modernisation

MU Brno, 1. vydání, 2010

Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost, rasová různost a mezigenerační různost. Analýza každého zdroje variací začíná rozborem jeho biologicko-evolučního základu, následuje zevrubný přehled jeho biosociálních vazeb specifických pro variabilitu a závěr každé části tvoří úvahy nad důsledky plynoucími z konfrontace mezi lidským evolučním dědictvím specifickým pro variabilitu na straně jedné, a požadavky a adaptivními nároky vytvořenými novým životním prostředím, vzniklým v procesu modernizace, na straně druhé. Kniha zkoumá nejvýznamnější zdroje lidské biosociální variability ve vztahu k maladaptivním moderním sociálním praktikám, jako je individualismus, diskriminace starých lidí, sexismus, nadřazování rodiny nad jednotlivce, pro- nebo antinatalismus, třídní předsudky, rasismus a dysgeneze. Publikace přináší neotřelý a originální pohled na humanitní a společenské vědy i nepřehlédnutelné nové podněty pro všechny, kdo se zajímají o biologii. 1. mezinárodní vydání ROBERT CLIQUET je emeritním profesorem biologické antropologie a sociální biologie na katedře demografie na Univerzitě v Gentu, kde přednáší společenské a behaviorální vědy. Je také čestným generálním ředitelem multidisciplinárního Centra pro studium obyvatelstva a rodiny (CBGS) v Bruselu, což je vlámský vládní vědecký institut, kde se podílí na výzkumu zaměřeném na reprodukční chování a další otázky spojené s populační politikou. Od roku 1999 pracuje jako poradce Ústavu pro populaci a sociální politiku (PSPC) v Bruselu. Roku 2002 začal spolupracovat s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity na komparativní studii populační politiky, po níž následoval projekt zkoumající integraci žen-imigrantek. Od roku 2008 zde jako hostující profesor přednáší na téma sociální biologie v procesu modernizace. Profesor Cliquet je autorem téměř dvou stovek odborných článků a několika knih zabývajících se tématem populace, rodiny a populační politikou na globální i regionální úrovni.

Detail
kat. č.: 100749
ISBN-13: 978-80-210-4986-4
EAN: 9788021049864
jazyk: anglický
stran: 692
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
barva: černobílá
Cena: 1 004,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: