Bolesti v kříži

Bolesti v kříži

Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře
Maxdorf, 1. vydání, 2012

Bolesti celého hybného systému, včetně bolestí páteře, jsou celosvětově prakticky nejčastější bolestí, která trápí spoustu nemocných. Jejich počet stoupá i proto, že se prodlužuje věk populace, zdravotní péče je přístupná v daleko širším měřítku nežli v minulosti, a také proto, že se zlepšují i možnosti diagnostiky. Nemalý podíl na vzniku nejrůznějšího postižení celého hybného systému má i způsob dnešního života, zvýšená životní úroveň a také technický pokrok. Změna životního stylu, rozvoj automobilismu a dá se říci i určitá pohodlnost, vedou ke snížení fyzických nároků. Snížení pohybu vede také k tomu, že postižení mají daleko častěji bolesti, a to vede ke zvýšení spotřeby nejrůznějších analgetik a nesteroidních antirevmatik. Velkou skupinu nemocných s postižením pohybového systému tvoří nemocní s vertebrogenními obtížemi. Vertebrogenní poruchy patří celosvětově k nejčastějším příčinám bolesti. Jejich etiologii, diagnostice, diferenciální diagnostice a léčení je věnována nová kniha doc. Rychlíkové. Zvládnutí bolesti vhodnou analgetickou medikací je obvykle základním předpokladem všech dalších postupů. Problematika vertebrogenních obtíží je velmi široká a týká se několika lékařských oborů, a to neurologie, interny, rehabilitace, ortopedie, revmatologie, rentgenologie a dalších.

Obsah:
1. Úvod
- 2. Základy funkční anatomie, biomechaniky a funkce páteře
- 3. Etiopatogeneze funkčních vertebrogenních poruch a jejich klinické projevy
- 4. Vyšetřování a diagnostika funkčních vertebrogenních poruch
- 5. Funkční rtg vyšetření páteře
- 6. Terapie vertebrogenních poruch
- 7. Klinická symptomatologie funkčních vertebrogenních poruch a jejich léčba
- 8. Cviky při vertebrogenních obtížích
- 9. Prevence a sport u vertebrogenních obtíží

Detail
kat. č.: 100780
ISBN-13: 978-80-7345-273-5
jazyk: český
stran: 260
vazba: brožovaná
rozměry: 155x230 mm
barva: černobílá
Cena: 495,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: