výprodej
-55 %
Centrálny nervový systém

Centrálny nervový systém

štruktúra a funkcia
Osveta, 1. vydání, 2008

Hlavným cieľom tejto učebnice je poskytnúť vedomosti pre chápanie neurovied ako bázy klinického spôsobu myslenia, sprostredkovať pochopenie súvislostí medzi stavom a funkciou nervového systému, ako aj spôsobu, akým nervový systém zabezpečuje svoje početné úlohy. Dôraz na skĺbenie základných vedných disciplín s ich klinickou aplikáciou ovplyvnilo rozhodnutie o tom, ktoré témy budú spracované do hĺbky a ktoré súhrnnejšie - tým sa dielo odlišuje od väčšiny neurovedných učebníc. Napríklad témy, ktoré sú z praktického hľadiska veľmi dôležité (hlavové nervy, autonómny nervový systém a bolesť), sú spracované do hĺbky. Kniha predkladá zrozumiteľný opis štruktúr mozgu a ich funkčných vlastností včlenením informácií od molekulárnej biológie až po klinickú neurológiu a psychiatriu. Dôraz sa kladie na uľahčenie chápania činnosti mozgu, a nie na memorovanie mnohých detailov. Predkladaním informácií o vedeckej podstate mnohých "faktov" a poukazovaním súvislosti, kde dôkazy nestačia na urobenie definitívnych záverov, kniha podporuje analytické myslenie. Množstvo dvojfarebne kolorovaných ilustrácií - opierajúcich sa o autorove dlhoročné skúsenosti s výučbou študentov medicíny - uľahčuje pochopenie zložitých štruktúrnych vzťahov.

Detail
kat. č.: 100920
ISBN-13: 978-80-8063-256-4
ISBN-10: 80-8063-256-1
EAN: 9788080632564
jazyk: slovenský
stran: 517
vazba: vázaná
rozměry: 210x297 mm
váha: 1800 g
barva: černobílá
běžná cena: 1 990,- Kč
Vaše cena: 900,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: