Jazykové učebnice, slovníky

Jazykové učebnice, slovníky

Česko - latinský slovník

Česko - latinský slovník

Leda, 1. vydání, 2003

Nové, upravené vydání unikátního slovníku přináší asi 65 000 českých slov a slovních spojení a přes 160 000 latinských ekvivalentů ze všech období, včetně doby moderní. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejdůležitější termíny společenskovědní, přírodovědné, lékařské a farmaceutické, dále výrazy z průmyslu, zemědělství, vojenství, sportu, ale i výpočetní techniky, a v určitém výběru i sentence, přísloví a pořekadla. Stručný přehled latinské mluvnice v přílohách slovníku, zpracovaný hlavně ve formě tabulek, a ukázky moderních latinských textů umožňují uživateli překládat české texty, jako jsou např. slavnostní listiny, proslovy, pozvánky na kongresy a sympozia, promoční oznámení, doktorské diplomy nebo odborné referáty a články, ale příp. i běžné zprávy z denního tisku. Slovník je určen nejen středoškolským a vysokoškolským studentům, ale všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Detail
kat. č.: 101267
ISBN-13: 978-80-7335-032-1
ISBN-10: 80-7335-032-7
EAN: 9788073350321
jazyk: český
stran: 992
vazba: vázaná
rozměry: 210x300 mm
váha: 1046 g
barva: černobílá
Cena: 699,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: