Edukácia

Edukácia

V gynekologicko-porodníckom ošetrovateľstve
Osveta, 1. vydání, 2013

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom edukačného pôsobenia v ošetrovateľskej praxi je získavanie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj výchovných aktivít edukovaných osôb, ktoré slúžia na formovanie postojov k zdraviu, prevencii, zdravému životnému štýlu.
Učebnica Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve je určená hlavne pre študijný odbor ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Obsahom učebnice sú ukážky vybraných edukačných programov s gynekologicko-pôrodníckou problematikou, ktorých úlohou je poskytnúť predovšetkým orientačný rámec pri tvorbe nových edukačných programov. Vypracované edukačné programy pozostávajú z edukačného listu, edukačného štandardu a edukačnej karty.
Nakoľko odborné publikácie zamerané na edukáciu v gynekologicko- pôrodníckom ošetrovateľstve sa na našom knižnom trhu vyskytujú v menšom rozsahu, rozhodli sme sa touto publikáciou vyplniť medzeru v uvedenej oblasti a rozšíriť tak škálu výberu odbornej literatúry. Text si nenárokuje byť komplexným. Naším prianím je, aby učebnica bola dobrou pomôckou pre zdravotnícke študijné odbory i zdravotníckych profesionálov.
V závere chcem poďakovať za podnetné a cenné pripomienky k rukopisu recenzentkám doc. PhDr. Štefánii Andraščíkovej, PhD., MPH a PhDr. Nadežde Peřinovej, PhD.

Detail
kat. č.: 101783
ISBN-13: 978-80-8063-398-1
EAN: 9788080633981
jazyk: český
stran: 76
vazba: brožovaná
rozměry: 145x210 mm
barva: černobílá
Cena: 110,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: