Etika, filozofie

Etika, filozofie

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Grada, 1. vydání, 2014

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale též širší historické, ale též právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Nastíněny jsou zde specifické otázky, před jejichž konkrétním řešením v klinické praxi medicína v současné době stojí. Třetí, klinická část mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech. V závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky – například problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy. Publikace jako celek představuje rozsáhlou a relativně ucelenou reflexi o stavu etiky na přelomu 20. a 21. století. Tematicky navazuje n a publikaci Etika a komunikace v medicíně vydanou v roce 2011 v nakladatelství Grada Publishing.

Detail
kat. č.: 102029
ISBN-13: 978-80-247-5471-0
EAN: 9788024754710
jazyk: český
stran: 520
vazba: brožovaná
rozměry: 240x165 mm
barva: černobílá
Cena: 690,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: