Sport

Sport

Fyziologické základy senzomotoriky

Fyziologické základy senzomotoriky

ICM AGENCY, 1. vydání, 2011

Kniha Fyziologické základy senzomotoriky je vysokoškolská učebnica. Pozostáva zo štyroch častí.
Prvá kapitola je vstupom do problematiky a oboznamuje čitateľov so základnou koncepciou motorickej výkonnosti.
Druhá kapitola sa zaoberá motorickým systémom polohy a pohybu a reflexnou motorikou. Zároveň slúži k pochopeniu uzatvorených a otvorených slučiek pri kontrole stability postoja a riadení pohybov.
Podstatu učebnice tvorí tretia kapitola. Dôraz je na výskumoch z oblasti kontroly motoriky človeka, ktoré sú doplnené štúdiami zo športovej praxe (reakcia, rýchlosť, rovnováha, lokomócia).
Posledná kapitola obsahuje výsledky prác ktoré sa zaoberali zmenami senzomotorických parametrov bezprostredne po cvičení a po dlhšie trvajúcom systematickom tréningu.
Učebnica poskytuje základné poznatky z oblasti senzomotoriky a jej posudzovania v oblasti športu s dôrazom na ich uplatnenie pri plánovaní a hodnotení účinnosti tréningového procesu.

Detail
kat. č.: 102256
ISBN-13: 978-80-89257-39-3
jazyk: slovenský
stran: 96
vazba: brožovaná
rozměry: 145x210 mm
barva: černobílá
Cena: 213,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: