Genové inženýrství IV

Genové inženýrství IV

Galén, Karolinum, 1. vydání, 2011

Tento díl uzavírá řadu učebních textů věnovaných genovému inženýrství, které vyšly v nakladatelství Karolinum. Představuje zpětnou vazbu pro čtenáře předchozích dílů a posluchače přednášek ?genové inženýrství?, pomocí které si mohou ověřit, jak probíranou látku pochopili a do jaké míry jsou schopni ji využít pro řešení konkrétních úloh. Procvičování je zaměřeno na porovnání možností tradičních a nových postupů genetických modifikací organizmů, umělý přenos genetické informace mezi organizmy, izolaci nukleových kyselin, syntézu, fragmentaci, značení a úpravu konců molekul nukleových kyselin, vektory a jejich konstrukci, rekombinaci DNA in vitro, transformaci buněk a selekci buněčných či virových klonů, mutagenezi náhodnou i cílenou, knihovny DNA a expresi cizorodých genů v nových hostitelích. Text je určen hlavně studentům a doktorandům biologických oborů.

Detail
kat. č.: 102329
ISBN-13: 978-80-246-1919-4
EAN: 9788024619194
jazyk: český
stran: 102
vazba: brožovaná
rozměry: 210x300 mm
barva: černobílá
Cena: 140,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: