Geriatrie pro praxi

Geriatrie pro praxi

Galén, 1. vydání, 2010

Cílem této publikace je především napomoci lékařům »negeriatrům« orientovat se rychle v základních otázkách geriatrie, diagnostikovat a léčit časté klinické problémy ve stáří. Formát publikace i její rozsah a členění jsou zaměřeny na běžnou denní praxi. Cílem autorky bylo prohloubit a doplnit znalosti specialistů ostatních lékařských oborů v geriatrické medicíně. Publikace předpokládá již základní medicínské znalosti a jen v minimálním rozsahu se věnuje etiologii a patogenezi a podrobnému popisu nozologických jednotek. Zejména ve své obecné části je zaměřena na diagnostické a léčebné algoritmy u nejčastějších geriatrických problémů. Zvláštní pozornost je věnována specifikům farmakoterapie u seniorů a každá kapitola je doplněna přehlednou tabulkou nejčastěji užívaných léčiv se specifickými doporučeními pro starší věk s cílem zvýšit bezpečnost preskripce u seniorů, v níž se dosud často chybuje.

Detail
kat. č.: 102343
ISBN-13: 978-80-7262-365-6
EAN: 9788072623655
jazyk: český
stran: 270
vazba: vázaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobílá
Cena: 490,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: