Klinická neurologie

Klinická neurologie

část obecná
Triton, 1. vydání, 2004

Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.

Detail
kat. č.: 103348
ISBN-13: 978-80-7387-157-4
ISBN-10: 80-7387-157-2
EAN: 9788073871574
jazyk: český
stran: 980
vazba: vázaná
rozměry: 155x230 mm
váha: 2110 g
barva: barevná
Cena: 1 499,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: