Klinická revmatologie

Klinická revmatologie

Galén, 1. vydání, 2003

Od vydání učebnice revmatologie v tehdejším Československu uplynulo téměř patnáct let. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Revmatologického ústavu v Praze a Národného ústavu revmatických chorób v Pieštanech byli tedy postaveni před úkol připravit novou základní publikaci, která by reflektovala všechny nové poznatky oboru. Autorský kolektiv si dal za cíl připravit text, který by pokrýval komplexní potřeby akademických i praktických revmatologů, ale také dalších specialistů - především internistů, praktických lékařů a ortopedů. Jde principiálně o klinickou monografii, ale jsou zapracovány rovněž základní nové poznatky, nutné k pochopení celé problematiky.
Zkušený autorský kolektiv a renomované nakladatelství předkládají úctyhodné dílo, které chce jak svým rozsahem, tak bohatou dokumentací splnit aktualizované požadavky na denní praxi, na praktické vzdělávání v hlavních revmatologických a imunologických oborech a současně chce sloužit i pro postgraduální vzdělávání. Kniha představuje nové a ucelené zpracování oborů zabývajících se onemocněními pohybové soustavy a umožňuje interdisciplinární pohled na nejdůležitější oblasti péče o pacienty. Zprostředkovává celkový a podrobný pohled přehledně a didakticky jasným členěním. Poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu a dalšího sledování v oblasti primární péče s návazností na další stupně odborné a specializované péče. Je rovněž příjemným zjištěním jak autorského kolektivu, tak inakladatele a všech spolupracovníků, že kolegiální spolupráce českých a slovenských revmatologů pokračuje i v nových podmínkách. Jejím výrazem je mimo jiné i tato monografie.

Detail
kat. č.: 103375
ISBN-13: 978-80-7262-174-3
ISBN-10: 80-7262-174-2
EAN: 9788072621743
jazyk: český
stran: 952
vazba: vázaná
rozměry: 195x280 mm
váha: 3340 g
barva: barevná
Cena: 2 000,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: