Latina pro farmaceuty

Latina pro farmaceuty

Učebnice pro posluchače oborů farmacie a zdravotnická bioanalytika
Galén, Karolinum, 3. vydání, 2011

Skriptum Latina pro farmaceuty je určeno posluchačům Farmaceutické fakulty UK. Tato učebnice podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Učebnice je rozdělena do 20 kapitol. V 18 lekcích se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské a farmaceutické terminologie, 3 lekce jsou opakovací. V odstavcích nadepsaných Odborná terminologie a recepturní fráze se studenti postupně seznamují se speciální farmaceutickou terminologií potřebnou zejména pro pochopení struktury receptu. Úvodní část učebnice se zabývá latinou obecně: základy jejího fonologického a morfologického systému. V závěru učebnice jsou pak přehledy týkající se odborné terminologie, základní slovník česko-řecko-latinský a konečně slovník latinsko-český/česko-latinský shrnující slovní zásobu jednotlivých lekcí.

Detail
kat. č.: 103588
ISBN-13: 978-80-246-1547-9
EAN: 9788024615479
jazyk: český
stran: 196
vazba: brožovaná
rozměry: 295x210 mm
barva: černobílá
Cena: 220,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: