Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství

Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství

Galén, 1. vydání, 2005

Onemocníme-li chorobou, jejíž příčina není známa a nedá se jí zabránit, obviňujeme Osud. Onemocní-li však člověk jen proto, že pracuje, svou prací vytváří pro společnost nezbytné (i zbytné) životní potřeby a příčina onemocnění tkví v jeho práci, pak je povinností společnosti zajistit takové pracovní podmínky, aby se pravděpodobnost výskytu onemocnění snížila na minimum, které je při současném vědeckém poznání možné. Profesor Teisinger byl jedním z nemnoha lékařů-vědců, kteří výrazně rozšířili hranice znalostí, a tomuto cíli věnoval celý svůj tvůrčí život.
Pracovní lékařství u nás založil a zásadním způsobem zasáhl do jeho vývoje v celosvětovém měřítku. Vychoval celou generaci lékařů, biologů, chemiků, fyziků a techniků, kteří v jeho díle pokračovali a pokračují. Protože sám důsledně prosazoval zavádění nových poznatků do praktického života a vedl k tomu i své spolupracovníky, počet nemocí z povolání u nás významně poklesl a některá onemocnění se již vůbec nevyskytují.

Detail
kat. č.: 105808
ISBN-13: 978-80-7262-339-6
ISBN-10: 80-7262-339-7
EAN: 9788072623396
jazyk: český
stran: 360
vazba: vázaná
rozměry: 110x190 mm
váha: 380 g
barva: černobílá
Cena: 390,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: