Slovníky, kompendia

Slovníky, kompendia

Slovník anatomických eponym

Slovník anatomických eponym

Galén, 2. vydání, 2010

Anatomická nomenklatura představuje základní nástroj dorozumívání nejen v morfologických oborech, ale i ve všech oborech klinické medicíny. Je výsledkem dlouhodobého vývoje, vznikala spontánně v průběhu dlouhých staletí. V řadě případů byl jeden útvar označován různými termíny, které byly spojeny se jmény autorů. Vedle této oficiální nomenklatury však přežívá, především v klinických oborech, používání neoficiálních termínů, spojených se jmény svých původců - anatomická eponyma.

Tuto neoficiální klinickou anatomickou terminologii nelze dost dobře vymýtit úředním rozhodnutím, proto odborné veřejnosti předkládáme výkladový slovník, který má zájemcům pomoci se v problematice orientovat, upřesnit význam eponym a přinést základní biografické údaje o autorech.

Detail
kat. č.: 106538
ISBN-13: 978-80-7262-652-6
ISBN-10: 80-7262-652-3
EAN: 9788072626526
jazyk: český
stran: 182
vazba: brožovaná
rozměry: 110x190 mm
barva: černobílá
Cena: 200,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: