Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

Mladá fronta, 1. vydání, 2016

Hematologie je mimořádně dynamické odvětví medicíny především díky novým poznatkům o etiopatogenezi nádorových onemocnění. Chemoterapie, radioterapie nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk v minulosti představovaly jedinou účinnou léčbu pro téměř celé spektrum hematologických malignit a byly spojeny s významnou mírou toxicity. S rozvojem poznatků z molekulární biologie a genetiky se vyvíjí zcela nová oblast - cílená léčba hematologických onemocnění. Její kořeny sahají k použití imatinib mesylátu v léčbě chronické myeloidní leukemie nebo monoklonálních protilátek u lymfomů. Snahou připravované publikace je stručným a přehledným způsobem přiblížit základní informace o nových lécích, které využíváme v hematologii, poskytnout analýzu jejich použití v širším kontextu interních nemocí a předat praktické zkušenosti z reálné klinické praxe. V knize se objeví i základní poznatky o mechanismech účinků zmiňovaných léků z pohledu farmakologa, informace o zcela nových (klinicky významných) testovaných molekulách a konečně i pohled na specifickou léčbu komplikací transplantace krvetvorných kmenových buněk.

Detail
kat. č.: 108597
ISBN-13: 978-80-204-4220-8
ISBN-10: 80-204-4220-0
EAN: 9788020442208
jazyk: český
stran: 240
vazba: vázaná
rozměry: 160x235 mm
váha: 550 g
barva: barevně
Cena: 460,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: