Etické problémy v onkologii

Etické problémy v onkologii

Mladá fronta, 2. vydání, přepracované a doplněné, 2017

Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České republice dlouhodobě roste a úmrtnost vykazuje stagnaci. Autorka, původním povoláním onkoložka, vykonává již dvacet let klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a částečně se věnuje i výuce mediků. Díky svým bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu, která pojednává o některých zásadních otázkách a problémech v onkologii souvisejících s lékařskou etikou. Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie. Ani ve druhém vydání nechybí kapitola Klinická pastorační péče. Jako poslední kapitola je zařazena kapitola Alternativní medicína. Vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek. Specializace - Onkologie, Chirurgie, Radiologie a zobrazovací metody, Interní medicína, Všeobecné lékařství

Detail
kat. č.: 108849
ISBN-13: 978-80-204-4522-3
ISBN-10: 80-204-4522-6
EAN: 9788020445223
jazyk: český
stran: 120
vazba: vázaná
rozměry: 160x235 mm
váha: 380 g
barva: černobíle
Cena: 270,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: