Managment, kariéra a rozvoj dovedností

Managment, kariéra a rozvoj dovedností

Manažment pre nelekárske študijné programy

Manažment pre nelekárske študijné programy

Vysokoškolská učebnica
Osveta, 1. vydání, 2016

Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na zdravotnícku prácu. Učebnica svojím obsahom pokrýva náplň pregraduálnej prípravy študentov nelekárskych študijných programov z manažmentu a mala by im napomôcť pri ich samoštúdiu. Určená je poslucháčom vysokoškolského štúdia verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ako aj študentom ďalších nelekárskych študijných programov. Využiť ju môžu aj poslucháči študijného programu biomedicínske inžinierstvo, ktorí študujú manažment zdravotníckych služieb

Detail
kat. č.: 108887
ISBN-13: 978-80-8063-447-6
ISBN-10: 80-8063-447-5
EAN: 9788080634476
jazyk: slovenský
stran: 156
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 280 g
barva: černobíle
Cena: 235,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: