How to practise biological and medical genetics

How to practise biological and medical genetics

Karolinum, 3. vydání, 2017

Třetí vydání učebního textu, určeného anglicky hovořícím studentům lékařských oborů, představuje čtenářům biologickou a lékařskou genetiku. Autoři si kladou za cíl rozšířit praktické znalosti studentů z oblasti genetiky. Ke svému cíli využívají jak kladení konkrétních otázek, zadávání praktických úkolů, tak uvádění příkladů ilustrovaných bohatou obrazovou dokumentací. Kniha vychází v anglickém jazyce.

The third edition of the text, intended for English-speaking students in medical disciplines, presents readers with biological and medical genetics. The authors aim to extend the practical knowledge of students in the field of genetics. They use their specific objectives, assigning practical tasks, and introducing examples illustrated by rich visual documentation. The book is published in English.

Detail
kat. č.: 108892
ISBN-13: 978-80-246-3740-2
ISBN-10: 80-246-3740-5
EAN: 9788024637402
jazyk: anglický
stran: 200
vazba: brožovaná
rozměry: 130x200 mm
váha: 260 g
barva: černobíle
Cena: 180,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: