Sociologie, sociální práce

Sociologie, sociální práce

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Karolinum, 1. vydání, 2017

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící „pohledy“ na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi jednotlivými společenskovědními „hrami“ svobodně volit – s vědomím toho, že každá z nich má nejen své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.

Detail
kat. č.: 109086
ISBN-13: 978-80-246-3611-5
ISBN-10: 80-246-3611-5
EAN: 9788024636115
jazyk: český
stran: 222
vazba: brožovaná
rozměry: 144x205 mm
váha: 285 g
barva: černobíle
Cena: 290,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: